ΕΣΠΑ

Section ΕΠΑνΕΚ

Η επιχείρηση «Διεθνείς Γεύσεις Α.Ε.» με έδρα την Αθήνα (Κολοκοτρώνη 22 & Χαβρίου, 10562), συμμετείχε στη δράση «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (040ΚΕ), που στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ και Μεγάλων Επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης για τη στήριξη μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους, υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19, με την προμήθεια πρώτων υλών απαραίτητων για τη λειτουργία τους, και έλαβε το ποσό των 38.517,06 Ευρώ για την περίοδο 01/04/2021-31/12/2021.

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1η Απριλίου 2021 και η καταβληθείσα προκαταβολή κίνησης για την προμήθεια πρώτων υλών θα πρέπει να έχει αναλωθεί από 01/04/2021 έως 31/12/2021